Tłumaczenie terminologii | Biuro Tłumaczeń ATT
Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Tłumaczenie terminologii

Tłumaczenie terminologii

W przeciwieństwie do tłumaczenia maszynowego (chodzi na przykład o tłumaczenia wykonywane przez popularne wyszukiwarki internetowe) tłumaczenie wspomagane komputerowo zwiększa spójność tłumaczeń wykonywanych przez tłumacza. Dlatego odbiorca otrzymuje teksty lepszej jakości. memoQ pomaga tłumaczowi szybko odnaleźć wszystkie dotychczasowe tłumaczenia danego wyrażenia.

Pamięć tłumaczeniowa

Pamięć tłumaczeniowa staje się w ten sposób najważniejszym źródłem wiedzy dla tłumacza. Baza terminologiczna pełni wobec niej funkcję wspomagającą. W pamięci tłumaczeniowej gromadzone są zdania, a w bazie terminologicznej – wyrażenia.

memoQ zapewnia poprawę jakości dzięki następującym funkcjom:

 1. Program automatycznie odnajduje tłumaczenia pełnych zdań, które były już tłumaczone, niezależnie od tego, który członek zespołu je przetłumaczył, oraz wskazuje, czy zdanie było tłumaczone w tym samym, czy innym kontekście.
 2. Automatycznie wyświetla tłumaczenia podobnych zdań z zaznaczeniem zmian.
 3. Umożliwia tłumaczom tworzenie glosariuszy, przechowywanie i wyszukiwanie terminologii. Automatycznie oflagowuje wyrażenia przechowywane w glosariuszu.
 4. Umożliwia tłumaczowi odnalezienie wszystkich przypadków wystąpienia dowolnej frazy. Cała historia wykonanych tłumaczeń jest więc w zasięgu ręki.
 5. Program automatycznie wykonuje wyszukiwania zapobiegające wystąpieniu oczywistych błędów. memoQ sprawdza, czy termin został użyty prawidłowo, czy nie użyty został termin zabroniony, czy dane liczbowe są identyczne w tekście źródłowym i docelowym, czy są one zapisane we właściwym formacie, a także czy identyczne zdanie nie zostało przetłumaczone na dwa różne sposoby. Możliwe jest też zapisanie raportów rejestrujących powyższe przypadki.
 6. W programie dostępna jest funkcja „znajdź i zamień”, która umożliwia pracę z wieloma plikami.
 7. Automatycznie identyfikuje dłuższe wyrażenia, które były już tłumaczone. Dzięki temu wiesz od razu, czy nazwa instytucji lub ciąg znaków pojawiający się w oprogramowaniu były już tłumaczone.
 8. memoQ umożliwia ujednolicenie terminologii stosowanej na potrzeby danej firmy – także w zakresie wykraczającym poza możliwości ludzkiej pamięci. Funkcja zaawansowanego filtrowania plików umożliwia tłumaczowi pracę z wieloma formatami plików bez zmiany formatowania w tłumaczeniu i z zachowaniem oryginalnego układu graficznego tekstu.

ZWROT INWESTYCJI W OPROGRAMOWANIE:

 1. Tłumacz nie musi wyszukiwać tłumaczeń fraz, które były już tłumaczone. Wyszukiwanie fraz wykonywane jest automatycznie.
 2. Tłumacz nie musi ponownie tłumaczyć zdań, które były już tłumaczone. O wiele szybciej można wprowadzić aktualizacje do tłumaczenia bez wielokrotnego wykonywania operacji „kopiuj-wklej”.
 3. memoQ oferuje funkcję automatycznego tworzenia konkordancji, co pozwala tłumaczom wychwycić wyrazy, które potencjalnie można umieścić w bazie terminologicznej.
  Tłumacze nie muszą poznawać narzędzi do tworzenia materiałów, które obsługują pliki w wielu formatach. Ze wszystkimi najważniejszymi formatami plików można pracować w jednym środowisku.
 4. Moduł kontroli jakości automatycznie wykrywa wiele potencjalnych błędów w tłumaczeniu, takich jak złe przeniesienie danych liczbowych, co mogłoby prowadzić do problemów w niektórych branżach.

Tworzenie i konsekwentne stosowanie terminologii korporacyjnej

Terminologia korporacyjna jest kluczem do budowania świadomości marki. Firmowy memoQ umożliwia zarządzanie wielojęzyczną terminologią korporacyjną i oferuje narzędzia, które zapewnią poprawne stosowanie takiej terminologii. W trakcie tłumaczenia podświetlane są wszystkie terminy, które znajdują się w bazie terminologicznej memoQ. Jednym kliknięciem lub przy użyciu skrótu z klawiatury tłumacze mogą wstawiać odpowiednie terminy. memoQ ma wbudowany moduł zapewniania jakości, który sprawdza, czy tłumacze zastosowali odpowiednie terminy, czy nie. Jeśli nie, memoQ „daje ostrzeżenie” i można zapytać tłumaczy, dlaczego zadecydowali, że nie będą stosować sugerowanego terminu. Istnieje możliwość importowania zawartości tabel sporządzonych w Excelu lub Wordzie. Można również eksportować bazy terminologiczne memoQ do formatu Excel i SDL Trados Multiterm XML. Terminy, których stosowanie nie jest wskazane, można oflagować jako terminy, których stosowanie jest zabronione. Można również otrzymywać ostrzeżenia dotyczące terminów zabronionych. W ten sposób memoQ gwarantuje, że żaden termin zabroniony nie pojawi się w najbardziej aktualnych przetłumaczonych tekstach. Wraz z terminologią można przechowywać dodatkowe informacje lub obrazy, ułatwiające zrozumienie poszczególnych pojęć. Tłumacze mogą na bieżąco zasugerować stosowanie innych terminów poprzez podświetlanie wyrażeń w dokumencie źródłowym oraz docelowym. W przypadku stosowania scentralizowanej bazy terminologicznej, sugerowane tłumaczenie danego pojęcia może zostać zatwierdzone lub odrzucone przez użytkownika posiadającego funkcję osoby budującej bazę terminologiczną. Tłumacze mogą korzystać z lokalnych lub zdalnych baz terminologicznych. Korzystanie ze zdalnej bazy terminologicznej umożliwia koordynację pracy tłumacza poprzez zapewnienie, że wszyscy tłumacze pracują na jednej, centralnej bazie terminologicznej, czyli korzystają z jednego źródła terminologii korporacyjnej. Jeśli nawet tłumacze nie pracują online, po uprzednim zsynchronizowaniu swojej kopii tłumaczenia z materiałami online mogą również pracować offline. Wykorzystując własną wiedzę, tłumacze zaangażowani do pracy w ramach danego projektu mogą omawiać problemy związane ze stosowaną terminologią ze zleceniodawcą lub innymi tłumaczami z tego projektu. Stosowanie określonej terminologii usprawnia komunikację.

ZWROT Z INWESTYCJI W OPROGRAMOWANIE:

 1. Tworzenie terminologii korporacyjnej jest produktem ubocznym procesu tłumaczenia.
 2. W wyniku tłumaczenia poprawie ulega zarówno komunikacja w firmie, jak i sama jakość tłumaczeń.
 3. Koszty tworzenia terminologii i zarządzania zostają znacznie zredukowane.
 4. Zarządzanie terminologią jest scentralizowane, a sama zgodność terminologiczna sprawdzana jest automatycznie.
 5. Jeśli decydujesz się zmieniać słownictwo, które chcesz stosować – co jest wyjątkowo istotne z punktu pozycjonowania firmy – zmianę tę możesz wdrażać bezkosztowo.

Skrócenie czasu tłumaczenia

W modelu tradycyjnym tłumacz przegląda tekst, wyszukuje terminologię i tłumaczy zdanie po zdaniu. Tłumaczenie wykonane przez tłumacza i dostarczone bezpośrednio Klientowi zawsze jest jedynie  półproduktem. W takim przypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem nakładów własnej pracy na wyśledzenie ewentualnych opuszczeń, zmian znaczeń, pomyłek w treści, literówek, niejasności wynikających ze stylu, kalek językowych zaczerpniętych z oryginału i innych niedociągnięć. W modelu tradycyjnym proces tłumaczenia rozpoczyna się po przydzieleniu tłumaczowi do przetłumaczenia dokumentów oryginalnych. Praca wykonywana jest przez jedną osobę, sprawdzana przez nią i odsyłana do agencji tłumaczeń w celu weryfikacji. W modelu zaawansowanym, w przypadku gdy tłumaczenie wykonywane jest przez kilku tłumaczy, spójność w tłumaczeniu określonych terminów daleka jest od ideału. Jeśli dokument nie zostanie zweryfikowany, a nikt nie dopracuje tłumaczenia i nie wyeliminuje błędów tłumaczeniowych, dokument okaże się bezużyteczny. Jednak weryfikacja nie może się rozpocząć przed zakończeniem procesu tłumaczenia, ponieważ weryfikatorowi potrzebne są do pracy gotowe pliki. W modelu nowoczesnym, wykorzystującym oprogramowanie memoQ, można jednak znacznie skrócić czas oczekiwania na efekty pracy tłumaczy. Kiedy tłumacz pracuje, wszelkie informacje pomocnicze ma w zasięgu ręki – wystarczy kliknąć. Podobne, tłumaczone wcześniej zdania oraz terminologia są automatycznie wyszukiwane i wyświetlane. Fragmenty powtarzające się lub zdania wcześniej przetłumaczone podstawiane są automatycznie, a możliwe rozbieżności mogą być szybko wyszukiwane i eliminowane. W przeciwieństwie do innych często stosowanych systemów wspomagających tłumaczenie, memoQ może automatycznie skorzystać z plików, których segmenty wcześniej nie zostały dopasowywane w pary. W ten sposób można uzyskać znaczne oszczędności czasu, który w przypadku metody tradycyjnej przeznaczany był na łączenie par segmentów wykonywane przed tłumaczeniem. Jeśli tekst źródłowy zmienia się, przetłumaczone już fragmenty mogą być wstawiane automatycznie za pomocą jednej komendy. Zakres zmian można ocenić w prosty sposób. Jeśli tłumacz wykonuje tłumaczenie w grupie, wówczas możliwe jest zachowanie spójność i konsekwentne stosowanie w tłumaczeniu jednolitej terminologii. Kierownik projektu, a także każdy z tłumaczy może mieć podgląd pracy pozostałych kolegów i tłumaczyć swój tekst zgodnie z sugestiami kolegów lub zaleceniami przekazanymi zdalnie przez koordynatora projektu. Tylko jeden tłumacz zajmuje się wyszukiwaniem tłumaczenia terminologii – pozostali po prostu korzystają z efektów jego pracy. Jeśli nie ma wystarczająco dużo czasu, aby czekać, aż jeden tłumacz przetłumaczy długą instrukcję obsługi, można uruchomić serwer memoQ i w zdecydowanie krótszym czasie otrzymać tłumaczenie jako efekt pracy grupy tłumaczy. W modelu nowoczesnym tłumaczenie i weryfikacja jednego zestawu dokumentów może następować w tym samym czasie. Weryfikatorzy mogą mieć wgląd w postępy pracy tłumaczy i jednocześnie mogą zalecać wprowadzenie odpowiednich zmian. W przypadku oprogramowania memoQ nie ma konieczności stosowania wyłącznie tradycyjnego modelu tłumaczenia. Wszystkie prace mogą być wykonywane jednocześnie.

ZWROT Z INWESTYCJI W OPROGRAMOWANIE:

 1. Jeśli do dokumentów wprowadzane są zmiany, dokumenty te nie wymagają tłumaczenia od nowa. Zapłacić będzie trzeba tylko za tłumaczenie zmienionego fragmentu.
 2. Tłumacze tłumaczą szybciej w środowisku odpowiednio dopasowanym do ich potrzeb. W zależności od rodzaju tekstu można uzyskać wzrost wydajności w przedziale 10-60%.
 3. W tym samym czasie na jednym zestawie dokumentów może pracować kilku tłumaczy, bez uszczerbku dla spójności w tłumaczeniu terminologii. W ten sposób możliwe jest zwiększenie konkurencyjności firmy, ponieważ skraca się czas tłumaczenia.
 4. Nie ma konieczności poświęcania czasu i nakładów finansowych na tworzenie par tłumaczeniowych. Przyspiesza się zatem zarówno czas dostarczenia tłumaczenia, jak i zwrot z inwestycji, w przeciwieństwie do rozwiązań konkurencyjnych.
 5. Tłumaczenie i weryfikacja mogą odbywać się równocześnie. Skraca to czas tłumaczenia o ponad 50%.

Przyśpieszenie procesu wprowadzania na rynek nowego produktu

Chciałbyś skrócić czas potrzebny do wprowadzenia swoich produktów na inny rynek. Prawdopodobnie pracujesz z jednym językiem źródłowym i współpracujesz z wieloma krajami docelowymi. memoQ może znacznie przyspieszyć ten proces. Zanim zdecydujesz się zaufać programowi memoQ, upewnij się, czy twój produkt gotowy jest do wprowadzenia na rynek międzynarodowy.
– Czy jest on zgodny z przepisami lokalnymi w krajach docelowych?
– Czy możliwe jest dostosowanie się do specyficznych wymagań lokalnych stawianych przez rynki docelowe? (Jeśli na przykład planujesz sprzedawać swoje produkty w Chinach, czy możliwe jest wyświetlanie chińskich znaków? Czy występują jakiekolwiek problemy związane z kodowaniem? Czy możliwe jest używanie różnych formatów liczb? Czy możliwe jest wyświetlanie wystarczającej liczby znaków, np. w przypadku dłuższych tekstów?)
– Czy możliwe jest wykonanie lokalizacji dokumentacji? Należy upewnić się, czy zostały uwzględnione wszystkie aspekty związane ze specyfiką danego kraju. Czy oprogramowanie, w którym sporządzana jest dokumentacja, uwzględnia różnice wynikające z odrębnych lokalizacji? (Czy narzędzie służące do obróbki graficznej umożliwia stosowanie znaków używanych w języku marathi?)

Stosując memoQ możesz przeprowadzać lokalizację jednocześnie pracując nadal nad dokumentami. Dzięki zasadzie odtwarzalności wykorzystywanej przez memoQ, możliwe jest zapewnienie ciągłego przepływu prac w wielu językach jednocześnie. memoQ wspiera grupy tłumaczy pracujące nad jednym projektem w niespotykany dotąd sposób. Umożliwia on kilku osobom znajdującym się w różnych miejscach wykonywanie tłumaczenia tak, jakby były jedną osobą. W czasie rzeczywistym zapewniany jest bowiem dostęp do pracy pozostałych osób pracujących w projekcie. memoQ umożliwia również jednoczesne tłumaczenie i dokonywanie weryfikacji, dzięki czemu realizacja tłumaczenia projektu obejmującego tysiące stron w ciągu nawet jednego dnia nie stanowi problemu, a jakość tłumaczenia jest dobra. memoQ usprawnia również zarządzanie projektami wielojęzycznymi. Biorąc pod uwagę chociażby projekty online, mamy pełną kontrolę nad tym, które dokumenty zostały wysłane do tłumaczenia, jaki jest postęp prac nad nimi, a także widzimy, które z dokumentów zostały już przetłumaczone. Sporządzanie raportów daje pełną kontrolę nad czasem oraz kosztem tłumaczenia. W prosty sposób można również zidentyfikować zagrożenia, jakie mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu i utrudniać terminowe wykonanie tłumaczenia, rzutując na sukces całego przedsięwzięcia tłumaczeniowego.

ZWROT Z INWESTYCJI W OPROGRAMOWANIE:

 1. Jeśli do dokumentów wprowadzane są zmiany, dokumenty te nie wymagają tłumaczenia od nowa. Zapłacić będzie trzeba tylko za tłumaczenie zmienionego fragmentu.
 2. W tym samym czasie na jednym zestawie dokumentów może pracować kilku tłumaczy, bez uszczerbku dla spójności w tłumaczeniu terminologii. W ten sposób znacznie skraca się czas tłumaczenia.
 3. Tłumaczenie i weryfikacja mogą odbywać się równocześnie. Skraca to czas tłumaczenia o ponad 50%.
 4. Nie ma konieczności tworzenia par segmentów przed przystąpieniem do tłumaczenia. Czas dostarczenia gotowego tłumaczenia skraca się nawet o 15%.
 5. Zarządzanie projektami wielojęzycznymi przez biuro tłumaczeń w oparciu o najlepsze praktyki stosowane w branży, jak również korzystanie z ogromnego doświadczenia wielu dostawców usług językowych umożliwia śledzenie wszystkich zrealizowanych projektów bez konieczności sporządzania skomplikowanych arkuszy postępu nad prowadzonymi pracami. W każdej chwili gwarantowany jest dostęp do informacji na temat postępu prac oraz przetłumaczonych dokumentów.

Współpraca tłumaczy i weryfikatorów w ramach jednego projektu

Tłumaczenie tekstu jest zazwyczaj postrzegane jako czynność wykonywana przez jedną osobę. Dobór słownictwa czy styl jest indywidualny i unikalny w przypadku każdego tłumacza. Jednak dobrzy tłumacze są w stanie naśladować styl innych i znakomicie pracować w grupie. Dzięki zastosowaniu w badaniach nad tłumaczeniem najnowocześniejszych rozwiązań oraz dzięki wykorzystaniu najlepszych narzędzi serwerowych, memoQ oferuje najlepsze warunki ułatwiające współpracę tłumaczy w pracy nad jednym projektem. Wspólna praca nad jednym projektem, nazywana również pracą w grupie, to proces, w którym kilka osób pracuje nad tym samym dokumentem albo zestawem dokumentów w tym samym czasie. Co ciekawe jednak, osoby te zazwyczaj nie pracują w jednym pomieszczeniu. Prawdziwym wyzwaniem jest odpowiedź na pytanie, jakie informacje należy im przekazywać, a które są dla nich zbędne. memoQ, jako środowisko umożliwiające wspólną pracę nad tłumaczeniem, przejmuje ciężar dotyczący decyzji, które informacje podawać, a których nie. Umożliwia on bowiem tłumaczom korzystanie ze wszystkich materiałów referencyjnych, dzięki czemu czują się oni tak, jakby pracowali razem w jednym pokoju, zerkając wzajemnie na ekrany swoich monitorów. Z każdego przetłumaczonego zdania, każdego wyrażenia dodawanego do bazy terminologicznej można korzystać w czasie rzeczywistym, czyli natychmiast po zatwierdzeniu jest ono dostępne dla każdego tłumacza pracującego w grupie nad jednym projektem. Dzięki wbudowanemu komunikatorowi tłumacze mogą porozumiewać się ze sobą bez wychodzenia z oprogramowania memoQ. Niektóre osoby mogą mieć więcej uprawnień niż inne: osoby odpowiedzialne za stosowanie właściwej terminologii mogą zatwierdzać pewne terminy zanim będą one widoczne dla innych. Oprogramowanie umożliwia również dokonywanie równoczesnej weryfikacji przez koordynatora i weryfikatora danego projektu. Wspólna praca nad tłumaczeniem może znacznie skrócić czas tłumaczenia. Możliwe jest również szybkie tłumaczenie dużych ilości tekstu bez uszczerbku dla jakości tekstu przetłumaczonego.

ZWROT Z INWESTYCJI W OPROGRAMOWANIE:

 1. Nad jednym zestawem dokumentów jednocześnie może pracować kilku tłumaczy.
 2. Nie pogarsza się jakość tłumaczenia, ponieważ zostaje zachowana spójność przetłumaczonej terminologii.
 3. Skróceniu ulega czas realizacji projektu i zwiększona zostaje przewaga nad konkurencją.
 4. Tłumaczenie i weryfikacja mogą być wykonywane równocześnie. Czas dostarczenia gotowego projektu skraca się zatem nawet o połowę.