Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Tłumaczenia finansowe

Pracując niejednokrotnie pod dużą presją czasu, przygotowujemy dla naszych Klientów tłumaczenia dokumentów finansowo-księgowych:

 • bilansów
 • raportów z audytów
 • kosztorysów
 • faktur
 • raportów giełdowych
 • dokumentów z zakresu rachunkowości bankowej i działalności firm ubezpieczeniowych.

Znajomość otoczenia prawnego i szczegółowych zasad księgowości zarówno polskiej, jak i innych krajów europejskich są podstawą prawidłowego zrozumienia problematyki i właściwego przetłumaczenia dokumentów finansowych. Podobnie jak w innych przypadkach, gwarancją wysokiej jakości tłumaczeń finansowych jest właściwa selekcja tłumaczy oraz kontrola ze strony Działu Weryfikacji Językowej.

Inne tłumaczenia dotyczące ekonomii – typy dokumentów:

 • Faktury
 • Noty odsetkowe
 • Bilanse
 • Gwarancje bankowe
 • Wezwania do zapłaty
 • Komunikaty spółek giełdowych
 • Ustawa o podatku VAT
 • Rachunki przepływów pieniężnych
 • Wyniki audytu modelu finansowego
 • Rachunki zysków i strat
 • Zestawienia zmian w kapitale własnym
 • Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe
 • Dokumentacja dotycząca wewnętrznych systemów kontroli finansowej
 • Zaświadczenia wydawane w celu okazania organom podatkowym