Tłumaczenia prawnicze francuski | Biuro Tłumaczeń ATT
Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Tłumaczenia prawnicze francuski

Tłumaczenia prawnicze i prawne – tłumaczenia umów – francuski

Biuro Tłumaczeń ATT oferuje tłumaczenia tekstów prawnych z języka francuskiego na polski i z polskiego na francuski. Od 1998 r. świadczymy usługi tłumaczeniowe z użyciem języka francuskiego, w tym tłumaczenia prawnicze umów, uchwał, ustaw i dokumentów założycielskich. Wszystkie nasze tłumaczenia języka francuskiego są weryfikowane na miejscu przez korektorów Biura Tłumaczeń ATT. Przetłumaczone dokumenty podlegają kontroli językowej i merytorycznej. Klienci Biura Tłumaczeń ATT zamawiający tłumaczenia na francuski mieli w związku z tym niejednokrotnie okazję poznać ich najlepszą jakość. Także w przypadkach tłumaczeń technicznych języka francuskiego. W związku z tym mieliśmy przyjemność otrzymać od nich podziękowania w formie listów polecających nasze usługi tłumaczeń języka francuskiego. Zachęcamy więc do obejrzenia naszej strony Referencje, gdzie po kliknięciu w ikonkę z logo jednego z naszych Klientów, będą Państwo mogli obejrzeć i przeczytać teksty rekomendacji o jakości naszych tłumaczeń prawniczych języka francuskiego.

Różnica pomiędzy tłumaczeniami prawniczymi, a prawnymi

Termin tłumaczenia prawnicze odnosi się do tekstów tworzonych przez prawników w ich codziennej pracy. Natomiast słowo „tłumaczenia prawne” dotyczy oficjalnych i nieoficjalnych, (a z naszej ponad 25-letniej praktyki biura tłumaczeń wynika, że bardzo często też półoficjalnych) przekładów aktów prawnych.

Tłumaczenia prawne języka francuskiego

Słowo „tłumaczenia prawne języka francuskiego” odnosi się do unijnych, francuskich, belgijskich, kanadyjskich lub pochodzących z krajów Afryki Zachodniej aktów prawnych. Zaś ich tłumaczenia z francuskiego na polski są czasami tłumaczeniami oficjalnymi. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku tłumaczeń aktów prawnych Unii Europejskiej. Język francuski jest przecież głównym językiem Unii Europejskiej. Porozumiewa się nim aż 19 % obywateli wspólnoty. Stanowi to największy odsetek ludności spośród 24 oficjalnych języków unii. Dla porównania, polskim posługuje się 8 % członków.

Tłumaczenia francuskojęzycznych aktów prawnych

Tłumaczenia prawne tekstów polskich na język francuski są dużo rzadsze od tłumaczeń prawnych z francuskiego na polski. Dlaczego? Otóż jest ku temu kilka obiektywnych przesłanek. Są one natury językowej, historycznej, politycznej i gospodarczej.

Po pierwsze,

polski system prawny ma konstrukcję i charakter rzymski. Język francuski (i pojęcia w nim występujące) jest zaś bezpośrednio przekształconą łaciną. Tym samym do języka francuskiego prosto z łaciny przedostało się całe prawo rzymskie. Także z właściwym sobie sposobem obrazowania i budowania prawniczej abstrakcji. Polski język prawniczy jest więc wtórny wobec języka łacińskiego. Też wobec prawniczego francuskiego.

Po drugie,

historyczna droga formowania się prawa polskiego miała początek w Świętym Cesarstwie Rzymskim. Także bazowała w 100 % na łacinie, mimo, iż tylko niewielka część ziem polskich (zachodnich i południowych) należała okresowo bezpośrednio do Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Były to jednak tylko fragmenty państw niemieckich i Czech.

Po trzecie,

wykształcone już polskie prawodawstwo, nawet jeśli polskojęzyczne, pojawiło się bardzo wcześnie i zostało dostosowane do łacińskich standardów. Na przykład w tym samym 1423 roku został ogłoszony zakaz wycinki cisów, jako drzew niezbędnych do produkcji łuków, oraz akt nadania praw miejskich Łodzi. Obydwa akty prawne wydane zostały przez króla Władysława Jagiełłę. Były to kodyfikacje zgodne z duchem i literą prawa rzymskiego. Oto przykład:

My, (…) Władysław (Jagiełło), z łaski Boga król polski (…) czynimy wiadomym aktem niniejszym (…), że (…) skłaniając się do usilnych próśb wielebnego w Chrystusie ojca, pana Jana biskupa włocławskiego nam szczerze miłego: jemu wieś jego, zwaną Łódź, przekształcamy, nadając jej prawo miejskie, którem inne miasta Królestwa naszego i w szczególności miasto nasze Łęczyca raduje się i cieszy, i przenosimy ją na wieczne trwanie z prawa polskiego i jakiegokolwiek innego na prawo, które zwie się magdeburskiem, uchylając tamże wszystkie prawa polskie i jakiekolwiek inne obyczaje i zwyczaje wszelakie, które toż prawo magdeburskie zwykły przeważnie zakłócać.

Po czwarte,

gospodarka III Rzeczypospolitej zdecydowanie jest słabsza od gospodarek europejskich krajów frankofońskich i dlatego ta przewaga ma również swoje odzwierciedlenie w ilości i jakości aktów prawnych istotnych dla biznesu europejskiego. Inaczej mówiąc, to Polska stara się częściej czerpać wzorce z prawa kodyfikowanego w języku francuskim, a nie kraje frankofońskiego z prawa polskiego.

Nazwa aktu prawnego w tłumaczeniu prawnym

Nic nie jest tak ważne w tłumaczeniu prawnym jak nazwa dokumentu, po której dany akt prawny będzie identyfikowany.

Tłumaczenia prawnicze języka francuskiego

Termin tłumaczeń prawniczych na język francuski, czy z francuskiego na polski dotyczy codziennych tekstów powstających w kancelariach prawniczych. Mogą to być tłumaczenia umów na francuski. Mogą to być także tłumaczenia przysięgłe jakichkolwiek innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia spraw w sądach.

 

Biuro Tłumaczeń – Francuski – Oferta tłumaczeń umów

Tłumaczenia umów z francuskiego na polski

Tłumaczenia umów z polskiego na francuski