Tłumaczenia z języka francuskiego na polski

Język francuski jest używany w Polsce w firmach z udziałem kapitału francuskiego, których członkowie zarządu najczęściej są francuskojęzyczni. Na ich potrzeby nasze biuro tłumaczeń przygotowuje tłumaczenia sprawozdań z zarządu, dokumentacji finansowej, notatek służbowych, korespondencji biznesowej, prezentacji, planów biznesowych, raportów, listów intencyjnych. Równie często tłumaczymy różnego rodzaju umowy zawierane w Polsce, rozmaite dokumenty zawierające zalecenia i wytyczne, normy francuskie, czy fragmenty aktów francuskiego prawa gospodarczego. W naszym biurze na stałe pracuje doświadczony i sprawdzony korektor języka francuskiego, który dokonuje weryfikacji wszystkich przetłumaczonych dokumentów pod kątem ich poprawności stylistycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej.