Tłumaczenia telekomunikacyjne

Tłumaczenia telekomunikacja

Rozwijający się sektor nowych technologii stanowi szczególny obszar zainteresowań ATT INTERWERS. Na stałe współpracujemy z dwiema najbardziej liczącymi się firmami telekomunikacyjnymi w naszym kraju – od ponad 10 lat wykonujemy tłumaczenia dla największej firmy telefonii komórkowej w Polsce, a od roku 2002 dla największego niezależnego operatora telefonii stacjonarnej. Dzięki nieustannemu doskonaleniu naszych kwalifikacji, jesteśmy w stanie nadążać za dynamicznym rozwojem nowoczesnych technologii elektronicznych. Nasi Klienci z pełnym zaufaniem powierzają nam tłumaczenia specyfikacji zaawansowanych systemów łączności i tłumaczenia umów świadczenia usług telekomunikacyjnych. Na ich rzecz wykonujemy tłumaczenia opisów sieci teleinformatycznych wraz z projektami budowlanymi. Dokonujemy przekładów opisów pakietów usług telefonii komórkowej, telefonów i ich funkcjonalności. Tłumaczymy cenniki usług telekomunikacyjnych, materiały szkoleniowe dla pracowników tych firm i procedury systemów zarządzania jakością. Tłumaczymy dokumentacje z przeprowadzanych audytów. Do naszych zadań należą także tłumaczenia protokołów z posiedzeń międzynarodowych zarządów. Podobnie jak w przypadku tłumaczeń z sektora IT, również tutaj językiem branżowym jest angielski.

Zaufaj profesjonalistom

Prawidłowe i rzetelne wykonanie tłumaczenia technicznego wymaga od tłumacza doskonałej znajomości języka obcego oraz zasad poprawnej polszczyzny, znajomości branży, której dotyczy tłumaczony dokument oraz precyzji, dokładności i skrupulatności. Treści o charakterze technicznym nacechowane są bowiem hermetycznym słownictwem, występuje w nich fachowa terminologia, skróty, a często nomenklatura używana jedynie w konkretnej firmie. Tłumaczenie techniczne nie tylko musi wiernie oddawać treść oryginału, ale także być dostosowane do wymogów języka i kraju, w którym będzie wykorzystywane.

Biuro Tłumaczeń ATT dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu, wiedzy merytorycznej, kompetencjom językowym oraz umiejętnościom organizacyjnym stworzyło konieczne warunki ramowe do realizacji tłumaczeń technicznych z każdej dziedziny. Sprawdź nas i zaufaj profesjonalistom.

Jeśli chcesz poznać dokładną cenę tłumaczeń telekomunikacyjnych, prześlij nam dokumenty do wyceny

Sprawdź wycenę

Przykładowe tłumaczenia techniczne wykonane dla firm z sektora telekomunikacji:

 • Opis infrastruktury światłowodowej
 • Cenniki usług telekomunikacyjnych
 • Procedura obsługi awarii łącza
 • Umowy dzierżawy łączy
 • Testy jakości usługi SMS
 • Opis taryf telekomunikacyjnych
 • Szczegółowa specyfikacja techniczna do SLA
 • Protokół odbioru traktów telekomunikacyjnych
 • Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych
 • Wyniki prób światłowodu przeprowadzone reflektometrem optycznym
 • Opis sytemu monitoringu sygnalizacji alarmowej na bazie technologii GSM
 • Postanowienia prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • Analiza wpływu stawek MTR na rynek sprzedaży pre-paid
 • Oferta na stworzenie sieci VPN
 • Analiza polskiego rynku zakańczania połączeń głosowych w sieciach ruchomych
 • Analiza krajowego rynku świadczenia usługi dostępu i rozpoczynania połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych
 • Analiza możliwości zestawienia stałego łącza dostępowego o określonej przepływności zapewniającej połączenie abonenta z siecią Internet