Telekomunikacja

Rozwijający się sektor nowych technologii stanowi szczególny obszar zainteresowań ATT INTERWERS. Na stałe współpracujemy z dwiema najbardziej liczącymi się firmami telekomunikacyjnymi w naszym kraju – od ponad 10 lat wykonujemy tłumaczenia dla największej firmy telefonii komórkowej w Polsce, a od roku 2002 dla największego niezależnego operatora telefonii stacjonarnej. Dzięki nieustannemu doskonaleniu naszych kwalifikacji, jesteśmy w stanie nadążać za dynamicznym rozwojem nowoczesnych technologii elektronicznych. Nasi Klienci z pełnym zaufaniem powierzają nam tłumaczenia specyfikacji zaawansowanych systemów łączności i tłumaczenia umów świadczenia usług telekomunikacyjnych. Na ich rzecz wykonujemy tłumaczenia opisów sieci teleinformatycznych wraz z projektami budowlanymi. Dokonujemy przekładów opisów pakietów usług telefonii komórkowej, telefonów i ich funkcjonalności. Tłumaczymy cenniki usług telekomunikacyjnych, materiały szkoleniowe dla pracowników tych firm i procedury systemów zarządzania jakością. Tłumaczymy dokumentacje z przeprowadzanych audytów. Do naszych zadań należą także tłumaczenia protokołów z posiedzeń międzynarodowych zarządów. Podobnie jak w przypadku tłumaczeń z sektora IT, również tutaj językiem branżowym jest angielski.

Przykładowe tłumaczenia techniczne wykonane dla firm z sektora telekomunikacji:

 • Opis infrastruktury światłowodowej
 • Cenniki usług telekomunikacyjnych
 • Procedura obsługi awarii łącza
 • Umowy dzierżawy łączy
 • Testy jakości usługi SMS
 • Opis taryf telekomunikacyjnych
 • Szczegółowa specyfikacja techniczna do SLA
 • Protokół odbioru traktów telekomunikacyjnych
 • Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych
 • Wyniki prób światłowodu przeprowadzone reflektometrem optycznym
 • Opis sytemu monitoringu sygnalizacji alarmowej na bazie technologii GSM
 • Postanowienia prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • Analiza wpływu stawek MTR na rynek sprzedaży pre-paid
 • Oferta na stworzenie sieci VPN
 • Analiza polskiego rynku zakańczania połączeń głosowych w sieciach ruchomych
 • Analiza krajowego rynku świadczenia usługi dostępu i rozpoczynania połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych
 • Analiza możliwości zestawienia stałego łącza dostępowego o określonej przepływności zapewniającej połączenie abonenta z siecią Internet