Języki tłumaczeń

Oferowane kombinacje językowe

Biuro Tłumaczeń ATT specjalizuje się w tłumaczeniach technicznych wszystkich języków europejskich. Wewnątrz firmy zatrudniamy weryfikatorów, będących jednocześnie koordynatorami wielojęzycznych projektów tłumaczeniowych. Współpracujemy z ponad 140 tłumaczami indywidualnymi różnych języków.

Grupa językowa A

Nietrudno się domyślić, że „współczesna łacina”, a więc język angielski jest najczęściej tłumaczonym językiem w Polsce i Europie. Zamówienia na tłumaczenia z języka angielskiego i na język angielski stanowią ponad 70% wszystkich tłumaczeń wykonywanych przez Biuro Tłumaczeń ATT. Drugim pod względem ilości zamówień jest oczywiście język niemiecki. Miejsce trzecie zajmuje język francuski. Rośnie również zainteresowanie przekładami z języka ukraińskiego.

Grupa językowa B

Do grupy językowej B zaliczamy pozostałe języki europejskie. Daje się tutaj zaobserwować znaczne zróżnicowanie zarówno pod względem ilości zamówień, jak również cen tłumaczeń. Podział tego segmentu rynku tłumaczeniowego w Polsce odzwierciedla siłę gospodarek poszczególnych regionów Europy. Coraz częściej otrzymujemy zamówienia na tłumaczenia na język czeski, rumuński i słowacki. Biuro Tłumaczeń ATT na stałe współpracuje z licznymi podwykonawcami w zakresie usług tłumaczeniowych na terenie całej Europy. Nasi biznesowi partnerzy tłumaczą i weryfikują  tłumaczenia pod kierunkiem pracowników naszego wewnętrznego Działu Weryfikacji Językowej. Taka organizacja pracy gwarantuje najwyższą jakość tłumaczonych dokumentów, ich kompletność i terminowość realizacji zamówień.

Grupa językowa C

Od niedawna nasza oferta w sposób naturalny powiększyła się o niektóre języki pozaeuropejskie, takie jak język arabski, turecki czy chiński. Dostosowaliśmy się tym samym do nowych potrzeb naszych klientów, którzy poszerzają swoją działalność na kolejne rynki. Usługi te świadczymy bazując na kontaktach ze sprawdzonymi i wybranymi przez nas pozaeuropejskimi agencjami tłumaczeń.

Masz pytania odnośnie tłumaczeń? Zadzwoń do nas

+48 42 678 79 38

+48 607 456 240

Codziennie w godzinach 8:00 do 17:00

Wyślij e-mail att@att.pl

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu