Języki tłumaczeń

Oferowane kombinacje językowe

Biuro Tłumaczeń ATT specjalizuje się w tłumaczeniach technicznych wszystkich języków europejskich. Wewnątrz firmy zatrudniamy weryfikatorów, będących jednocześnie koordynatorami wielojęzykowych projektów tłumaczeniowych. Współpracujemy z ponad 140 tłumaczami indywidualnymi różnych języków.

Grupa językowa A

Nietrudno się domyślić, że „współczesna łacina”, a więc język angielski jest najczęściej tłumaczonym językiem w Polsce i Europie. Zamówienia na tłumaczenia techniczne z języka angielskiego i na język angielski stanowią ponad 70% wszystkich tłumaczeń wykonywanych przez ATT INTERWERS. Drugim pod względem ilości zamówień jest oczywiście język niemiecki. Miejsce trzecie zajmuje język francuski.

Grupa językowa B

Do grupy językowej B zaliczamy pozostałe języki europejskie. Daje się tutaj zaobserwować znaczne zróżnicowanie zarówno pod względem ilości zamówień, jak również cen tłumaczeń. Podział tego segmentu rynku tłumaczeniowego odzwierciedla siłę gospodarek poszczególnych regionów Europy. ATT INTERWERS na stałe współpracuje z licznymi podwykonawcami w zakresie usług tłumaczeniowych na terenie całej Europy, którzy gwarantują najwyższą jakość tłumaczonych dokumentów i profesjonalną weryfikację językową.

Grupa językowa C

Od niedawna nasza oferta w sposób naturalny powiększyła się o niektóre języki pozaeuropejskie, takie jak język arabski, turecki czy chiński. Dostosowaliśmy się tym samym do nowych potrzeb naszych klientów, którzy poszerzają swoją działalność na kolejne rynki. Usługi te świadczymy bazując na kontaktach ze sprawdzonymi i wybranymi przez nas pozaeuropejskimi agencjami tłumaczeń.

Masz pytania odnośnie tłumaczeń? Zadzwoń do nas

+48 42 678 79 38

+48 607 456 240

Codziennie w godzinach 8:00 do 17:00

Wyślij e-mail att@att.pl

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu