Tłumaczenia rumuński

Biuro tłumaczeń – język rumuński

ATT INTERWERS współpracuje w zakresie tłumaczeń na język rumuński ze sprawdzonymi partnerami w Rumunii. Gwarantuje to najwyższą jakość tłumaczeń na język, który jest dość rzadko – choć od czasu wejścia Rumunii do Unii Europejskiej coraz częściej – używany w biznesie. Chętnie podejmujemy się tłumaczeń dotyczących opisów procesów technologicznych, instrukcji obsługi urządzeń, katalogów produktów, opisów instalacji, projektów budowlanych, ekspertyz i kart charakterystyki. W przypadku tej kombinacji językowej możemy podjąć się tłumaczeń zwykłych i przysięgłych, realizowanych także w trybach przyśpieszonych.

Dzięki doskonałym relacjom, wypracowanym w trakcie wieloletniej współpracy z partnerami w Rumunii, możemy realizować zamówienia na tłumaczenia dokumentów technicznych i prawnych. W naszym portfolio tłumaczeń znajdują się instrukcje obsługi, katalogi produktów i usług, materiały reklamowe i szkoleniowe, umowy, uchwały, rozporządzenia, zaświadczenia, gwarancje oraz teksty o charakterze medycznym. W przypadku przekładów z języka polskiego na język rumuński i odwrotnie możemy zagwarantować kompleksową obsługę lingwistyczną dla klientów biznesowych i instytucjonalnych.

Języki tłumaczeń