Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia techniczne i prawne z gwarancją jakości

Biuro Tłumaczeń ATT INTERWERS zajmuje się pisemnymi tłumaczeniami tekstów technicznych i prawnych na większość języków europejskich. Świadczymy usługi wyłącznie na rzecz Klientów biznesowych i instytucjonalnych.

Specjalizujemy się w tłumaczeniach pisemnych dotyczących techniki, przemysłu, produkcji, procesów technologicznych, materiałoznawstwa, procesów kontroli produkcji, w tłumaczeniu instrukcji obsługi do urządzeń, umów sprzedaży maszyn, opisów patentowych i innych dokumentów techniczno-prawnych związanych z procesami produkcji i zarządzania przedsiębiorstwami. Naszą domeną jest tłumaczenie dokumentów używanych przy praktycznym, biznesowym wykorzystaniu osiągnięć nauk technicznych.

Równolegle dostarczamy klientom tłumaczenia wszelkich dokumentów prawnych, handlowych i urzędowych, potrzebnych im w prowadzeniu bieżącej działalności. Należą do nich umowy, sprawozdania finansowe, dokumenty rejestrowe, ogólne warunki handlowe.

Kluczowe znaczenie dla jakości przyszłego tłumaczenia ma właściwy dobór tłumacza. Przekazane przez klientów materiały są analizowane i przydzielane tłumaczowi lub grupie tłumaczy, których wiedza techniczna, doświadczenie oraz umiejętności językowe gwarantują wysoką jakość nowej wersji językowej – spójną i właściwą zawartość merytoryczną, odpowiedni techniczny styl i terminowość.

Każdy przygotowany przez tłumacza tekst w nowej wersji językowej jest poddawany starannej weryfikacji. Kontrola wszystkich tłumaczeń z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego na polski bądź z polskiego na angielski, niemiecki, francuski i rosyjski dokonywana jest przez wewnętrzny Dział Weryfikacji Językowej Biura Tłumaczeń ATT INTERWERS. Tłumaczenia pozostałych języków europejskich weryfikowane są przez współpracujące z nami zagraniczne podmioty zewnętrzne. Opisane powyżej procedury wynikają z przyjętych przez nas standardów jakości tłumaczeń. Nie są one czynnościami opcjonalnymi lub dodatkowymi, należą do składowych procesu tłumaczenia pisemnego i są zawsze wliczone w cenę.

Ponieważ doskonale znamy i na co dzień korzystamy z oprogramowania wspomagającego tłumaczenie, zapewniamy klientom pełną konsekwencję i spójność stosowanej terminologii. Każdy zlecony nam dokument powiększa bazę terminologiczną i zbiór przetłumaczonych tekstów. To pozwala przygotowywać bardzo atrakcyjne wyceny dla stałych klientów, którzy nie muszą ponosić kosztów tłumaczenia powtarzających się fragmentów. Kolejną zaletą stosowania takich rozwiązań jest usprawnienie koordynacji dużych projektów i przyspieszenie ich realizacji.