Tłumaczenia techniczne z języka rosyjskiego na polski

Od 1998 r. pracownicy Biura Tłumaczeń ATT INTWERS, najlepsi tłumacze techniczni i weryfikatorzy w Polsce i w Rosji, przyczyniają się do efektywnych i wartościowych kontaktów biznesowych pomiędzy firmami polskimi i rosyjskimi. Podejmujemy się tłumaczenia instrukcji obsługi, podręczników eksploatacji, norm, załączników technicznych do umów handlowych oraz ogólnych warunków technicznych.