Tłumaczenia z języka polskiego na ukraiński

Charakterystyczną cechą rynku tłumaczeń dla firm z języka polskiego na ukraiński jest przewaga dokumentów typowo handlowych. Biuro Tłumaczeń ATT INTERWERS tłumaczy zatem najczęściej umowy sprzedaży dóbr powszechnego użytku, materiałów budowlanych oraz towarzyszące dostawom tych produktów listy przewozowe, deklaracje celne oraz karty charakterystyki i bezpieczeństwa. Równie często tłumaczymy dokumenty rejestrowe polskich firm zakładających swoje spółki-córki na Ukrainie, a w ślad za tym rozmaite raporty z badań ukraińskich rynków surowcowych i towarowych.