Tłumaczenia medyczne – zadanie dla specjalistów

Biuro Tłumaczeń ATT świadczy wszelkiego rodzaju usługi tłumaczeniowe, w tym także pisemne tłumaczenia medyczne. W celu dokonania przekładu tekstu o charakterze medycznym, który uważa się za jedno z najtrudniejszych zadań translatorskich, w ATT powoływany jest specjalny zespół składający się z tłumacza o wykształceniu medycznym i weryfikatora językowego z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Wszystkie te działania są w pełni uzasadnione, ponieważ tłumaczenia medyczne wymagają nie tylko doskonałej znajomości języka źródłowego i docelowego, ale także rozległej wiedzy z zakresu medycyny, chemii i biologii. Bez dogłębnego zrozumienia pojęć, znaczeń i terminów medycznych nie jest możliwe wykonanie dobrego tłumaczenia medycznego, które oddaje sens tekstu oryginalnego.

Przekłady medyczne obejmują szeroki zakres tekstów, od wysoce specjalistycznych publikacji naukowych po materiały promocyjne oraz praktyczne informacje i wskazówki dla pacjentów i ich rodzin.

Przykłady tekstów medycznych:

  • Ulotki zawierające informacje dla pacjentów i lekarzy
  • Charakterystyka produktu leczniczego
  • Foldery informacyjne o nowych produktach leczniczych
  • Raporty z badań klinicznych, w tym protokoły, formularze świadomej zgody pacjenta, informacje dla pacjentów
  • Dokumentacja szpitalna i medyczna – skierowania, zalecenia lekarskie, epikryzy, wypisy z historii choroby, raporty chirurgiczne, wnioski biegłych
  • Dokumentacja szkoleniowa – w szczególności dla pielęgniarek i innego personelu szpitalnego
  • Materiały promocyjne – informacje i publikacje prasowe, ulotki i foldery promocyjne, strony internetowe firm farmaceutycznych
  • Instrukcje urządzeń i instrumentów medycznych
  • Publikacje naukowe i popularne z zakresu medycyny

Jak tłumaczyć teksty medyczne?

Tłumacząc dokumenty z dziedziny medycyny, należy zwrócić przede wszystkim uwagę na specyfikę języka, przeznaczenie tłumaczenia oraz charakterystykę grupy docelowej. Na przykład teksty adresowane do pacjentów muszą być łatwe do zrozumienia dla każdego, nawet dla odbiorców nieposiadających wykształcenia medycznego. Główny nacisk kładzie się tu na dostarczenie praktycznego, łatwego do odczytania i spójnego przekazu. Z drugiej strony, jeśli chodzi o tłumaczenie publikacji naukowych, protokołów badań klinicznych lub informacji o lekach, kluczowe znaczenie ma zachowanie najwyższego poziomu dokładności i spójności terminologicznej. Takie teksty muszą zawierać właściwą terminologię fachową.

Ponieważ tolerancja na błędy w tłumaczeniach z dziedziny medycyny jest mniejsza niż w innych dziedzinach, bardzo ważne jest, aby tłumaczenie zostało wykonane ze szczególną starannością i z zachowaniem najwyższych standardów sztuki translatorskiej. Na początku pracy tłumacz powinien uważnie przeczytać tekst i wyodrębnić skomplikowane i rzadko używane terminy. Kolejnym krokiem w tłumaczeniu medycznym powinna być ich analiza, przypisanie im właściwych znaczeń i odpowiednich nazw stosowanych w języku docelowym. Dopiero wtedy możliwe staje się profesjonalne tłumaczenie dokumentów medycznych. Na każdym etapie pracy wskazana jest wymiana informacji pomiędzy tłumaczem, korektorem językowym oraz zewnętrznym redaktorem medycznym.

Ten całościowy pakiet usług otrzymasz, zlecając tłumaczenie medyczne do Biura Tłumaczeń ATT. Wdrożone procedury zarządzania jakością pozwalają nam profesjonalnie obsługiwać Klientów i oddawać tłumaczenia najwyższej jakości. Specjalistyczne tłumaczenia medyczne wykonywane w Biurze Tłumaczeń ATT spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów.